Terug naar de literatuurlijst

Tinmerken in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het Ancien Regime

Colloquium Merken Opmerken, merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik | Typologie en Methode, Leuven, 1987

Download document

Auteur(s): Mees Marc

Inventarisnummer: 3008

ISBN: