Tinmerken

Ga naar de merkenbank database Download de uitleg

 • In onze digitale merkenbank, met méér dan 4.500 “records”, vindt men de gegevens van méér dan 3.150 Nederlandse tinnegieters. Vanaf ± 1400 tot ver in de 20e eeuw. Van ruim 1.000 tinnegieters is/zijn één of méér merk(-en) bekend en die zijn dan ook in deze merkenbank als afbeelding opgenomen. Totaal zijn er bijna 2.500 merken afgebeeld.
 • Deze digitale merkenbank kan alleen geraadpleegd worden door leden van de Nederlandse TinVereniging. Gebruik door anderen is niet toegestaan. Evenmin is ander gebruik dan raadpleging toegestaan.
 • Hier kunnen dus alleen leden van de Nederlandse TinVereniging inloggen op de digitale merkenbank van Nederlandse tinnegieters en hun merken. De website maakt u wegwijs als u lid wilt worden van de Nederlandse TinVereniging.
 • U kunt inloggen bij de “Merkenbank” door te klikken op de button linksboven. U komt dan op een pagina met een inlogscherm.
 • De jaarlijks wisselende inloggegevens zijn te vinden op de factuur voor uw contributie.
 • LET OP. Uw wachtwoord verandert elk contributie-jaar. Op de jaarlijkse contributie-nota staat het nieuwe wachtwoord voor het komende jaar vermeld. Problemen met inloggen of uw wachtwoord vergeten?
  Mail naar: merkenbank@nederlandsetinvereniging.nl
 • Voor verdere informatie kunt u mailen naar: merkenbank@nederlandsetinvereniging.nl

Pewter Marks

 • In this digital brands bank, with more than 4,500 records, one finds the data of more than 3,150 Dutchpewter casters. From ± 1400 until well into the 20th century. Of more than 1,000pewter castersare one or more brands known and who are therefore in these brands bank as image. Altogether there are almost 2,500 marks.
 • This digital brands bank may only be consulted by members of the Dutch TinVereniging. Use by others is not allowed. Nor is use other than consultation allowed.
 • Here, only members of the Dutch TinVereniging can login to the digital brands bank of Dutch pewter casters and their brands. On the website, you will find your way how to become a member of the Dutch TinVereniging.
 • The annually changing login details can be found on the invoice for your membership fee.
 • You can log in by clicking on this hyperlink, you will be redirected to a webpage, in a new browser, with the log-in screen.
 • ATTN. Your password will change annually. Problems with you login or for forgotten password please mail us: merkenbank@nederlandsetinvereniging.nl
 • For more information, you can always mail to: merkenbank@nederlandsetinvereniging.nl