Terug naar alle vragen

Vraag info tinnen lepels

Kunt u mij nadere info geven over deze twee lepels? Zoals leeftijd en misschien de makers?
Dank vast, Erik.

Erik Meeuwis, Terheijden

17 mei 2023

Antwoord

De linker lepel lijkt ons mogelijk 18e-eeuws, afgaand op de vormgeving. De andere lepel is rond 1600 te dateren. Beide Nederlands. Dit alles onder voorbehoud omdat we de lepels niet in handen hebben gehad. Van een foto alleen is niet altijd de authenticiteit vast te stellen.