Terug naar alle vragen

Merken op tinnen bord

Beste,

In het verleden heb ik eens een beroep op uw kennis mogen doen en ik zou graag nogmaals van uw kennis gebruik willen maken. Ik heb een tweetal tinnen bordjes Waarbij op het tweede exemplaar op de achterzijde drie halve afslagen van hetzelfde merk staan. De merken tonen een staande engel met een balans in haar hand. Rechts van haar springt een hert (of ander groot dier) tegen haar op. Dit is het best te zien op het meest linker merk. Rondom staat een tekst welke uiteraard slechts gedeeltelijk te lezen is. Wat ik uit kan maken is : “D. DACK(E)” De E meen ik te kunnen zien op het meest rechter merk maar is niet zeker. Het valt te verwachten dat de tekst langer is maar door de matige afslag is dit niet te zien. De diameter van het bord bedraagt eveneens 22,5 cm bij een gewicht van 325 gram.

Graag verneem ik uw inzichten in deze. Het boek “Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken dat door uw vereniging is uitgegeven heb ik reeds doorgenomen maar daarin kon ik de merken niet vinden. Mogelijk is het dus niet Nederlands, of ik kijk er volkomen overheen.

Met vriendelijke groet,
Alexander van der Kallen

Alexander van der Kallen, Bergen op Zoom

11 april 2023

Antwoord

Het is inderdaad geen Nederlands merk, maar een merk uit Duitsland. Daar was het heel gebruikelijk om driemaal hetzelfde merk - veelal op platwerk - te gebruiken. Het merk op de schotel is waarschijnlijk gebruikt in Frankfurt. Helaas is daar niet veel literatuur over. Waarschijnlijk 18e of 9e eeuw.