Terug naar alle vragen

Is dit een bekend Tin merk en waar komt het vandaan?

Ik heb verschillende tinnen voorwerpen uit een nalatenschap.
Mijn vraag is of het echt tin is? Waar komt het vandaan gezien de merk tekens?

Roel Janssen, Volkel

14 januari 2024

Antwoord

Jazeker, dit 3-merk is een bekend tinmerk. Het is van de fa. Foca uit Oosterbeek. Dat bedrijf heeft bestaan van 1948 tot begin 90-er jaren van de vorige eeuw. Hun tin bevat een hoog percentage aan lood! Het andere merk is wél Nederlands, maar de maker is ons onbekend. Wél uit ongeveer dezelfde periode.