Terug naar alle vragen

Afkomst en ouderdom Blaker

Kunt u iets zeggen over afkomst en ouderdom van deze Blaker

Klaas van Dijk, Hallum

20 maart 2022

Antwoord

Deze blaker is in de 60-70er jaren van de vorige eeuw gemaakt in Italië. Het percentage geeft aan dat het tingehalte van de gebruikte legering 95% is.