Terug naar de literatuurlijst

Welke tinnegieters produceerden tinnen conische koffiekannen in onze gewesten?

in: Eigen schoon en De Brabander – driemaandelijks tijdschrift van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 83, 7/8/9, Brussel, juli/aug/sept. 2000, p. 235-241

Compleet document 3,1 MB

Auteur(s): Dangis T.J.

Inventarisnummer: 3251

ISBN: