Terug naar de literatuurlijst

Proefnemingen, .. geschikt mengsel van tin voor vochtmaten

aan bovenstaande titel gaat vooraf: Beknopte beschrijving van werktuigen ter verificatie van inhoudsmaten voor drooge waren en .. Groningen, 1827, Voorberigt Afdeeling 2, p. 3 – 35 en slechts 2 pag. technische tekeningen

Auteur(s): Wichers A.L. en G. Kuijper

Inventarisnummer: 1518

ISBN: