Terug naar de literatuurlijst

Over pelgrimstochten en oude Zeeuwse Maria-oorden

in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwsche Kerken, 1989, nr. 22-23, p. 4 – 12 en p. 103 uit de Zeeuwse Encyclopedie, dl. I, als vermeld in de bronnenopgave

 

Compleet document 9,8 MB

Auteur(s): Beekhof-Koole P.S.J.

Inventarisnummer: 1408

ISBN: