Terug naar de literatuurlijst

Nieuw licht op de Maria-verering te Aardenburg in de ME

in: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 41, 1991 – 3, p. 97 – 102

Auteur(s): Heeringen R.M. van en H. Hendrikse

Inventarisnummer: 1439

ISBN: