Terug naar de literatuurlijst

Namen van tinnen voorwerpen uit Brugge / Tin naar een inventaris van 1788 /

Tinnen gerei in een zestiendeeuwse uitzet te Mechelen / Boerenkrijg en godsdienstige voorwerpen uit tin / Tinpest I en II

in: Ons Heem, 13, 1959, p. 133-135

Compleet document 3,1 MB

Auteur(s): L., A. (= A. Lowyck) / Frans Van Winkel / W. (= J. Weyns) / L. Verlende

Inventarisnummer: 3234

ISBN: