Terug naar de literatuurlijst

Mechels Tinwerk uit de 16de eeuw

in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 79 (1975), Studia  Mechliniensia, Bijdragen aangeboden aan Dr. Henry Joosen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, 1976, p. 175-184

 

Compleet document 6,6 MB

Auteur(s): Mommens Anne

Inventarisnummer: 3055

ISBN: