Terug naar de literatuurlijst

Het oude tingietersbedrijf in Friesland, Leeuwarden 1943

In: De Vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van geschied- oudheid- en taalkunde. Leeuwarden 1943 p. 1 t/m 65.

Doorschoten ex. met aantekeningen van de auteur en in bibliotheek museum Boijmans Van Beuningen, exemplaar nr. 1961/33

 

 

 

Download document

Auteur(s): Wassenbergh A.

Inventarisnummer: 0050

ISBN: