Terug naar alle vragen

Tinnen lepel

ik wil graag weten uit welke periode de lepel dateert en of deze lepel enige aarde heeft.
Vriendelijke dank bij voorbaat,
Helena

Walhof,

29 maart 2016

Antwoord

Uw lepel is te dateren 2e helft van de 19e eeuw. Waardebepalingen worden via deze rubriek niet gegeven.