Terug naar de literatuurlijst

Het tingietersbedrijf.

in: Uit het Rotterdamsche  gildewezen. Rotterdamsche middenstandsvereeniging "Handel en  nijverheid". N.V. Drukkerij en uitgevers-maatschappij De Vlijt,  Arnhem 1928. p.129-136

Compleet document 4,9 MB

Auteur(s): Wiersum E.

Inventarisnummer: 1107

ISBN: