Terug naar de literatuurlijst

Een Temperantiaschotel van Caspar Enderlein

 in: de Tinkoerier, jrg 1. n° 1, juni 1993, p. 24 – 28. Ook NTB inv.nr. 0031

Compleet document 4,2 MB

Auteur(s): Beekhuizen J.F.H.H.

Inventarisnummer: 1080

ISBN: