Terug naar de literatuurlijst

De rol van het tin in de geschiedenis van de Oud-Grieksche beschaving

in: Mededeelingen van het Nederlandsch HistorischInstituut te Rome, 7e  deel, 's-Gravenhage 1927, p. 1-16

Compleet document 8,4 MB

Auteur(s): Leopold H.M.R.

Inventarisnummer: 1154

ISBN: