Terug naar de literatuurlijst

0001 Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker

Zoeken

Als u de literatuurlijst opent dan ziet u links een vak “Zoek in de Literatuurlijst”. Daar kunt u een zoekterm ingeven en dan krijgt u vanzelf een deelselectie van alle publicaties waarbij de zoekterm voorkomt in de titel en/of de auteursnaam. Als u van een publicatie meer wilt weten klikt u op de titel; er opent zich een scherm met nadere informatie en vaak ook ‘compleet document’. Dit verwijst naar een pdf die u kunt opvragen door aan teklikken.

Een publicatie inzien

Als u gevonden heeft wat u zoekt dan opent u een nieuw scherm door op de TITEL te klikken.
De fysieke publicaties zijn in bruikleen bij de bibliotheek van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en aldaar raadpleegbaar.  Bij belemmeringen door verbouwing of corona is het verstandig tevoren naar de (on-)mogelijkheden van bezoek te informeren.
Alles vanaf inventarisnummer 1000 is raadpleegbaar op het scherm door het aan te klikken van “Compleet document“. Elke download is een PDF document dat begint met een groene pagina met daarop een lettercombinatie waarvan de laatste 3 cijfers (9-series: laatste 2 cijfers) vertaalbaar zijn in het inventarisnummer. De beginletters staan hieronder tussen haakjes.

Zoeken in de inhoud van documenten

In het rechter vak kunt u woorden zoeken in de PDF documenten. Als resultaat krijgt u van Google dan een lijst met de publicaties waarin in de inhoud het gewenste woord voorkomt.

Sorteren

Door te selecteren in het “Sorteer op” vak kan oplopend of aflopend gesorteerd worden op Auteur, Titel, ISBN-nummer of Inventarisnummer. Onderaan het scherm kunt u desgewenst snel door de pagina’s bladeren.
In de kolom Auteur is vermeld de achternaam en voornaam (of letters) van de auteur, of de redacteur (red.), of de naam en plaatsnaam van een  veilinghuis, of de plaatsnaam en het jaar van een tentoonstellingscatalogus of collectiecatalogus.
In geval van veilingcatalogi wordt in de titel altijd de eerste dag van een veiling vermeld en zo mogelijk een aanduiding, zoals de naam van een veilende collectioneur.
Periodieke uitgaven zijn te vinden onder de naam van de auteur.
Auteur Documentatie omvat een lijst secundaire documenten die bij de bibliothecaris geraadpleegd kunnen worden.

Inventarisnummers

Bij sortering op Inventarisnummer ontstaat de volgende indeling:

  • tot nr. 1000: fysieke publicaties en verwijzingen naar andere bronnen
  • van 1000 tot 3000 scans over Nederlands tin (A en C)
  • van 3000 tot 4000 idem België (B)
  • van 4000 tot 6000 idem Duitstalig (D en H)
  • van 6000 tot 8000 idem Engelstalig (E en G)
  • van 8000 tot 9250 idem Franstalig (F)
  • van 9250 tot 9500 idem Scandinavisch (I)
  • van 9500 tot 9750 idem Midden- en O.-Europa (J)
  • van 9750 idem Italië, Spanje, Portugal Ov. (K)

Tenslotte

Bij sommige leestekens (umlaut etc.) is ter wille van de alfabetisering eerst het woord zonder leesteken en vervolgens het goed gespelde woord (tussen haakjes) vermeld. De computer sorteert altijd eerst op cijfers en vervolgens op letters.

Aanvullingen en errata gaarne naar hbvanwyk@tiscali.nl

 

Auteur(s): 0001

Inventarisnummer: 0001

ISBN: