Terug naar alle vragen

Wie is de maker van dit bord

Beste,
Graag zou ik willen weten wie de maker is van dit bord. Omdat het waarschijnlijk een Hollands bord is, stel ik u deze vraag.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Vriendelijke groet,
Martin Hoornweg

Martin, Helmond

14 april 2019

Antwoord

Het bord is waarschijnlijk gemaakt door een Brusselse tinnegieter. Het tweede merk is immers St. Michael met de draak en dat is ook het stadswapen van Brussel. Daarom verwijzen wij u naar onze zusterverenging de Vlaamse Tinvereniging: secretariaat@vlaamsetinvereniging.be