Terug naar alle vragen

Weet U wat voor een merk dit is

Wet U wat voor een merk dit

ANTOON V.d.Broek, Oss

19 augustus 2019

Antwoord

Dit merk is gebruikt in Indonesië in de 19e eeuw en is van het zogenaamde Banka-tin. Heel vaak wordt dit merk aangetroffen op tabaksstellen.