Terug naar alle vragen

Van wie is dit merk

is het mogelijk om te zien aan de hand van dit merk wie de maker was? Het gaat om een kannetje.

I. de Rijk, Rotterdam

5 mei 2019

Antwoord

Helaas is bij ons het merk niet bekend. Aan de hand van de vormgeving van het merk zou het kannetje 18e of begin 19e eeuw kunnen zijn.