Terug naar alle vragen

Kan

Kunt u iets vertellen over de datering en herkomst van deze kan? Er staan geen merktekens aan de boven, onder of binnenkant.

David, Halfweg

1 oktober 2016

Antwoord

Zonder merken is het altijd moeilijk een herkomst te geven. Maar afgaand op de vormgeving plaatsen we deze kan in de eerste helft van de 19e eeuw en mogelijk Den Bosch.