Terug naar alle vragen

Heb bijgesloten tinne vaasje uit erfenis gehad

Heb bijgesloten tinne vaasje uit erfenis gehad. is 12 Cm hoog. staan heel veel ijkmerken op en op de handbeugel staat niet geheel leesbaar door slijtage ….BEL Ned Ma…
op de onderkant staat denk ik Druy Rotterdam ( ook niet helemaal leesbaar.
Graag enig idee omtrent oorsprong / oudheid en ook eventuele waarde.
met hartelijke dank
bert

Bert van Heesbeen, Waalwijk

10 augustus 2020

Antwoord

Dit maatje ie een van in totaal 8 stuks: van de tweeliter maat tot en met de centiliter. Zij zijn in Nederland gemaakt vanaf 1820, toen werd immers het decimale stelsel in Nederland ingevoerd. Elk jaar moest het maatje geijkt worden om de correcte inhoud te controleren en kreeg als bewijs van deze controle een jaarletter. Uw maatje is dus heel veel ter controle aangeboden. De familie Druy was inderdaad werkzaam in Rotterdam in de tweede helft van de 19e eeuw. Waardebepalingen worden via deze rubriek niet gegeven. Dergelijke maatjes zijn niet zeldzaam.