Terug naar alle vragen

Bernink

Beste Mensen
Ik ben in bezit van een Snebkan met op de binnenkant van het deksel een merk van
Bernink wat mij een Noord Nederlandse naam lijkt
Daar ik er geen kan vinden de vraag ,is er bij U een Bernink bekent.
Alvast hartelijk dank met vriendelijke groet Toke

Toke, Laarbeek

7 april 2017

Antwoord

Ook wij kennen geen tinnegieter met de naam Bernink. In Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken is geen gieter met die naam niet bekend. Afgaande op de vormgeving van de duimrust denken wij dat de kan in de eerste helft van de 19e eeuw gemaakt is.