Recente publicaties:

Van Tin gegoten, van tin genoten

Recente artikelen:
Recente artikelen in de Tinkoerier

Nederlandse TinVereniging
Secretariaat:
Mw. Lucinda Timmermans
NTVSecretariaat@gmail.com

 

 
  Welkom
 

Welkom op de website van de Nederlandse TinVereniging. De Nederlandse Tinvereniging is opgericht op 27 maart 1993.

President:
J.F.H.H. Beekhuizen
Nieuwe Spiegelstraat 49
1017 DD Amsterdam
Tel: 00 31 (0)20 6263912
E-mail: info@janbeekhuizen.nl

Privacy verklaring

 
  Doelstelling
  De NTV is een niet-commerciële vereniging van tinverzamelaars. Haar doelstelling is: de uitwisseling van kennis tussen de leden met betrekking tot TIN in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het tweemaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor haar leden in een wisselend Nederlands museum.
Verder geeft de vereniging tweemaal per jaar een mededelingenblad uit, 'De Tinkoerier' en verspreid het viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief onder haar leden. 
 
  Aim
  The NTV is a non-profit society of pewter collectors. Its aim is the exchange between its members of knowledge of pewter in the widest sense. In order to realize this, twice a year a members meeting is organized in an alternating dutch museum. Furthermore, the Society publishes twice a year the members journal 'De Tinkoerier', and distributes a digital newsletter to its members four times a year.
 
  Stichting Nederlandse Tinbibliotheek
 

De Nederlandse TinVereniging beschikt over een eigen tinbibliotheek, welke is ondergebracht in de bibliotheek van het Museum Boijmans Van Beuningen. In verband met de renovatie van het museum is de bibliotheek momenteel te bezoeken in het Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651 te Rotterdam.
De studiezaal van de bibliotheek is zonder afspraak te bezoeken op de tweede verdieping van het stadsarchief, van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 16.30 uur.

Voor een overzicht van boeken, publicaties e.a. kunt u LITERATUURLIJST aanklikken.

 
  Dutch Pewter library Foundation
 

The Nederlandse TinVereniging has a library which is entrusted to the library of the museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. During the current renovation of the museum building these libraries can be visited in the Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651.
The visitor's rooms in the Stadsarchief are opened tuesday up to and including friday from 11.00 h. a.m. till 4.30 h. p.m. No appointment needed.

For information about books and other publications please click LITERATUURLIJST.

   
  Evenementen: