Recente publicaties:

Van Tin gegoten, van tin genoten

Recente artikelen:
Recente artikelen in de Tinkoerier

Nederlandse TinVereniging
Secretariaat:
Mw. Lucinda Timmermans
lucinda.timmermans@gmail.com

 

 
  Welkom
 

Welkom op de website van de Nederlandse TinVereniging. De Nederlandse Tinvereniging is opgericht op 27 maart 1993.

President:
J.F.H.H. Beekhuizen
Nieuwe Spiegelstraat 49
1017 DD Amsterdam
Tel: 00 31 (0)20 6263912
E-mail: info@janbeekhuizen.nl

Privacy verklaring

 
  Doelstelling
  De NTV is een niet-commerciële vereniging van tinverzamelaars. Haar doelstelling is: de uitwisseling van kennis tussen de leden met betrekking tot TIN in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het tweemaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor haar leden, in het voorjaar in een wisselend Nederlands museum en in het najaar in het Amsterdams Historisch Museum.
Verder geeft de vereniging tweemaal per jaar een mededelingenblad uit, 'De Tinkoerier'.
 
  Aim
  The NTV is a non-profit society of pewter collectors. Its aim is the exchange between its members of knowledge of pewter in the widest sense.
In order to realize this, twice a year a members meeting is organized, in spring in a various dutch museums and in the autumn in the Amsterdams Historisch Museum.
Furthermore, the Society publishes twice a year the members journal 'De Tinkoerier'.
 
  Stichting Nederlandse Tinbibliotheek
 

President: H.B. van Wijk
De Nederlandse TinVereniging beschikt over een eigen tinbibliotheek, welke is ondergebracht in het Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam. Tel: 010 – 4419400.
De bibliotheek is zonder afspraak te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum: dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur.

Voor een overzicht van boeken, publicaties e.a. kunt u LITERATUURLIJST aanklikken.

 
  Dutch Pewter library Foundation
 

The Nederlandse TinVereniging has its own library, which is hosted in the Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam. Tel: 010 – 4419400.
OPENING HOURS:
Tuesdays to Sundays, 11.00 to 16.30 hrs
Closed on Mondays, 1 January, 30 April ('Koninginnedag') and 25 December.

Due to holidays at 5, 24 and 31 december 2007, the museum closes at 4 p.m.

For information about books and other publications please click LITERATUURLIJST.

   
  Evenementen: