Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: Jef
Plaats: Naarden
Datum: 29-5-2019
Vraag:
Dank voor uw eerdere antwoorden. Herkent u de tinnegieter op dit bord ?
 
Antwoord/Answer:
We denken dat het geen Nederlands merk is. Neemt u eens contact op met de Vlaamse Tinvereniging: secretariaat@vlaamsetinvereniging.be

<< Terug naar de lijst