Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: I. de Rijk
Plaats: Rotterdam
Datum: 5-5-2019
Vraag:
is dit inktstelletje bijzonder?

Antwoord/Answer:
Het is een Nederlands inktstelletje. Mogelijk einde 18e/begin 19e eeuw. De gekroonde X alleen zegt ons niet genoeg.

<< Terug naar de lijst