Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: weernink
Plaats: vught
Datum: 5-5-2019
Vraag:
Uit erfenis verkregen . Kunt U mij iets vertellen over het tinmerk en de ouderdom van de schaal

Antwoord/Answer:
De merken vertellen is dat het geen antiek schaaltjes is, maar een kopie uit de 20e eeuw.

<< Terug naar de lijst