Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: Constant Verheijen
Plaats: Sint Denijs-Westrem (B)
Datum: 16-4-2019
Vraag:
Geachte, Het "logo" van uw vereniging bestaat uit de letters NVT en daar boven een, naar mijn mening, heraldische molensteen. Mag ik U vragen of mijn veronderstelling juist is en waarom U dit logo draagt. Dank voor uw antwoord en een vriendelijke groet, C. Verheijen
  
Antwoord/Answer:
Het is geen heraldische molensteen, want die heeft immers niets met tin te maken. Het is een oud scheidkundig symbool voor Stannum (tin).

<< Terug naar de lijst