Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: Martin
Plaats: Helmond
Datum: 14-4-2019
Vraag:
Beste, Graag zou ik willen weten wie de maker is van dit bord. Omdat het waarschijnlijk een Hollands bord is, stel ik u deze vraag. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Vriendelijke groet, Martin Hoornweg

Antwoord/Answer:
Het bord is waarschijnlijk gemaakt door een Brusselse tinnegieter. Het tweede merk is immers St. Michael met de draak en dat is ook het stadswapen van Brussel. Daarom verwijzen wij u naar onze zusterverenging de Vlaamse Tinvereniging: secretariaat@vlaamsetinvereniging.be

<< Terug naar de lijst