Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: grietje huisman
Plaats: Tjerkwerd
Datum: 27-2-2019
Vraag:
Beste meneer/mevr. Weet u wat de stempels op het bord betekenen?

Antwoord/Answer:
Deze merken zijn van een onbekende tinnegieter uit Frankfurt, mogelijk einde 18e eeuw.

<< Terug naar de lijst