Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: Nol van Beurden
Plaats: Eindhoven
Datum: 14-2-2019
Vraag:
ik erfde bijgaande kan. Wat is het voor kan en wat zeggen de merktekens ?

Antwoord/Answer:
De merken zijn van de firma Langenbach, koperslagerij en Tingieterij in Arnhem en werkzaam van 1946 tot 1976. Uw kan is een reproductie van een Vlaams/Nederlandse kan.

<< Terug naar de lijst