Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: Ton van Kampen
Plaats: Heeze
Datum: 11-2-2019
Vraag:
Wij hebben twee identieke tinnen kandelaars geërfd. Kunt u iets zeggen over de maker aan de hand van de merkjes? Wat is de leeftijd van de kandelaars? En kent u wellicht een restorateur in de regio Eindhoven die ze kan herstellen? Met groet, Ton van Kampen

Antwoord/Answer:
De merken zijn dusdanig versleten dat we er geen tinnegieter aan kunnen verbinden. Op grond van de vormgeving van de kandelaars zijn ze te dateren tussen 1800 en 1850 en in Nederland vervaardigd. Wij kennen geen restaurator in de regio Eindhoven. U zou contact op kunnen nemen met: egavanegmond@gmail.com

<< Terug naar de lijst