Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: ruud elshof
Plaats: zwolle
Datum: 3-2-2019
Vraag:
kunt u aangeven waar deze tinnen lepel vandaan komt?
 
Antwoord/Answer:
Het merk op de foto is te klein om een goed antwoord te geven. De lepel is - afgaande op de vorm van de steel - 19e-eeuws. Dan zou het merk van Hendrik Kamphof uit Zwolle kunnen zijn. Hij werkte in de 19e eeuw.

<< Terug naar de lijst