Via deze rubriek kunt een persoonlijke vraag stellen. Wij doen dan ons best om uw vraag te beantwoorden. De vraag moet natuurlijk wel betrekking hebben op tin. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een duidelijke foto mee te sturen.

Vraag/Question:

Naam: J.J. Bottema
Plaats: zandvoort
Datum: 28-7-2019
Vraag:
Geachte Lezer, mijn vreaag is de volgende, waartoe dienden de tinnen kleine flesjes, meestal 1817 of 1815 gedateerd, eerste wereldoorlog, kruidflesjes of sterke drank? Hoop dat u het weet.
  
Antwoord/Answer:
Het zijn sierflesjes, die eigenlijk een kopie zijn van parfumflesjes. De jaartallen zijn fantasie, want deze flesjes zijn gemaakt in de eerste helft van de vorige eeuw, door b.v. Rio in Tiel.

<< Terug naar de lijst